Povídky Jsou zde 14 položky.

Povídka je kratší literární útvar, který na malém prostoru rozvíjí plnohodnotný děj.