Fantazie a fikce Jsou zde 12 položky.

Fikce - příběhy, u nichž nelze rozeznat, zda jsou reálné či nikoliv. Nejsou tedy dokumentem.
Naopak Fantazie nabízí příběhy prvoplánově fantastické,